Tuinontwerp

Een goed begin is een goed ontwerp...

Het ontwerp-principe

Impulsieve keuzes worden lang niet altijd beloond met succes! Daarom loont het zich meestal om bij een aanzienlijke investering eerst de dingen eens goed op een rijtje te zetten.

Uit ervaring weten wij dat het aanleggen of renoveren van een tuin voor veel mensen een flinke investering vergt. De uitkomst is vaak onzeker en levert niet direct financiële winst op. Met andere woorden: mensen vinden het zonde van hun geld, en dus worden de investeringen tot een minimum beperkt en wordt de prioriteit verlegd. Daarnaast kunnen impulsieve ideeën, bijvoorbeeld na het zien van een tv-programma of het hebben van een romantische vakantie-ervaring, door gebrek aan kennis en overzicht een ondeugdelijke tuin opleveren.

Oostpijl kent deze scenario's maar al te goed en helpt jou daarom ook graag met advies en/of een ontwerp om, ongeacht welk budget of 'romantisch' idee dan ook, de juiste keuzes te maken. Hieronder zullen we jou in het kort uitleggen hoe Oostpijl jouw idee uitwerkt tot een ontwerp.

Centraal staat de mens. In dit geval ben jij dat, de gebruiker van de tuin. Alle keuzes die worden gemaakt staan ten dienste van de gebruiker. Daarom inventariseren we het gebruik van de tuin. Hoeveel gebruikers zijn er? Welke leeftijd hebben zij? Waar gaan ze de tuin voor gebruiken? Barbecuën, tuinfeesten, zonnebaden, aan auto's sleutelen, fietsen stallen, voetballen en/of trampolinespringen. Iedereen heeft zo zijn specifieke wensen en sommige functies zijn van tijdelijke aard (kinderen gaan het huis uit, binnenkort pensioen) dus kan men hier door het maken van bepaalde keuzes rekening mee houden.

Ook zijn we altijd erg geïnteresseerd in de meest romantische fantasieën die de gebruikers hebben over hun tuin. Deze worden vaak achterwege gelaten omdat men denkt dat deze de 'test van het budget' toch niet zullen doorstaan. Echter door ze toch te noemen kan er wel met het idee gespeeld worden en soms blijkt er dan toch meer mogelijk dan eerst werd gedacht. Bijvoorbeeld een weelderige bloemenzee, een zwembad met poolhouse, een hangmat tussen twee bomen of een boomhut gemaakt van een oude goederenwagon. Dit is een goed moment om de relevantie hiervan te erkennen en dit mee te nemen in het ontwerp.

Functionaliteit

Behalve dat jouw tuin plaats biedt aan een ware idylle, is deze ook de ruimte die toegang geeft tot jouw huis, grenst aan de tuin van de buren en/of ligt aan een drukke straat. De deuren moeten open en dicht kunnen en je wilt natuurlijk met droge en schone voeten het huis betreden. Je wilt met de fiets makkelijk bij de schuur kunnen komen en waar komen de kliko's of hoe hoog wordt een boom? Waar staat de zon? In onze ontwerpen houden we altijd zoveel mogelijk rekening met deze functionele elementen.

Het beeld dat jij hebt van de tuin is in eerste instantie een romantisch beeld. Met onze kundigheid en kennis vormen we dit, samen met jou, tot een reëel beeld. We geven globaal de dingen een plek en kijken naar de materialen en beplantingen. Aan de hand van catalogi en afbeeldingen passeren verschillende soorten materialen de revue en adviseren wij welke het beste aan het gewenste beeld voldoen. Daarbij spreken we onze voorkeuren uit aangaande bijvoorbeeld de duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en trendgevoeligheid, passend bij onze filosofie.

Bij beplantingen spreken we in eerste instantie over dingen als kleur, vorm, textuur, hoogte, functie, enzovoort. Als deze termen concreet zijn voor de verschillende plekken in de tuin, kunnen we daar de meest geschikte soorten bij zoeken. Daarbij tonen we afbeeldingen en collages om een indruk te geven van de beplanting in zijn geheel.

Als je aan ons al je wensen kenbaar hebt gemaakt, dan maken wij daarvan het liefst een collage met, al dan niet, een tekst om te kijken of we hebben begrepen wat jij bedoelde.

Het ontwerp

Als we alle relevante informatie verzameld hebben, kunnen we aan de de slag met het maken van een schetsontwerp. Dit is een volwaardig bruikbaar ontwerp waarin de lijnen en ideeën al nauwkeurig zijn opgenomen en alle besproken onderdelen zijn verwerkt. Deze gaat vergezeld van een evenzo nauwkeurige offerte, waarin de kosten duidelijk worden. In de offerte worden alle specifieke onderdelen apart voorgesteld zodat er een duidelijke, transparante kostenopbouw zichtbaar is. Door het gedegen voorwerk kan het zijn dat we dusdanig op het goede spoor zitten dat een uitgewerkt ontwerp overbodig blijkt. Er kan dan direct worden overgegaan naar het maken van de definitieve offerte.

Als het plan klaar is, kunnen we het presenteren en uitleg geven over hoe bepaalde keuzes en kosten tot stand gekomen zijn. In dit stadium zijn er nog wijzigingen mogelijk. Afhankelijk van de afspraken, kan dat een aangepaste ontwerpschets zijn, of een volledig uitgewerkt gedetailleerd plan wat men ter hand kan nemen voor de uitvoer van het project door derden. Het is ook mogelijk om alleen details uit te werken voor bijvoorbeeld de bouw van een schuur.

Voor de beplanting werken wij doorgaans zonder beplantingsplan omdat we voor de beplanting veelal intuïtief met 'beeld' werken. Hiervoor maken we eerst een inschatting van de verschillende zones (droog, nat, zonnig, schaduw etc.) en hun omvang, waarna we ter plekke met jou de uiteindelijke plaats van de planten bepalen. Uiteraard komt er wel een plantenlijst. Mocht je toch behoefte hebben aan een precieze tekening van het beplantingsplan dan is dat mogelijk tegen meerprijs.